วันนี้ เวลา 14.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2561 ท่านดร.ภัทรวรรธน์

วันนี้ เวลา 14.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2561 ท่านดร.ภัทรวรรธน์  นิลแก้วบวรวิชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม รักษาการแทนศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางสาวสุมาลี  มุระดา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมแทน โดยมีท่านสังคม  อัตถากร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/041{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *