วันที่ 9-10 เมษายน​ 2562 สำนักงานศึกษาธิการ​จังหวัด​มหาสารคามจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ​จัดทำแนวทางการนิเทศ​ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา​เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์​ O-NET

วันที่ 9-10 เมษายน​ 2562 สำนักงานศึกษาธิการ​จังหวัด​มหาสารคามจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ​จัดทำแนวทางการนิเทศ​ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา​เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์​ O-NET โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ ​Coaching Teamsร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด​มหาสารคาม​ที่เข้าร่ว​มโครงการ​ โดยท่านรัชพร วรรณ​คำ ศึกษาธิการ​จังหวัด​มหาสารคาม​ เป็น​ประธาน​ ณ ศูนย์​ประชุมแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง​ จังหวัด​มหาสารคาม​

{gallery}activities/1151{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *