วันที่ 9 มีนาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 7 ราย โดยมี นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ให้คำแนะนำชี้แนะแนวทางในการปฏ

วันที่ 9 มีนาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 7 ราย โดยมี นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ให้คำแนะนำชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

{gallery}activities/1320{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *