วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meetings โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหาน

           

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *