วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล/เกียรติบัตรการประกวดเขียนเรียงความโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล/เกียรติบัตรการประกวดเขียนเรียงความโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

 

{gallery}activities/1263{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *