วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีเปิด การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวการชาด

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีเปิด การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวการชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 358 พร้อมด้วย ดร.สุรัมภา เพ็ชรกองกุล ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดย นางวรทิพ จันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ผู้กล่าวรายงาน  ณ ห้องประชุมโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

{gallery}activities/1123{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *