วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ท่านเกียรติศักดิ์ จันทรา

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ท่านเกียรติศักดิ์ จันทรา เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1160{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *