วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมดอกจาน

 วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมดอกจาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาดจระหนักในความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น

{gallery}activities/1291{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *