วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการศึกษา สู่การบูรณาการความร่วมมือกับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหน

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ท่านรัชพร  วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการศึกษา สู่การบูรณาการความร่วมมือกับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1159{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *