วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นายอานิน สุขณะล้ำ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี ศึกษานิเทศก์

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นายอานิน สุขณะล้ำ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2561  ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอหลักสูตรการทำนาด้วยกระบวนการ STEM  Education สู่ธุรกิจค้าปลีกในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็น Best Practrice จำนวน 1 หลักสูตรของระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสนอต่อ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่องการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดม-ศึกษา

 

{gallery}activities/1051{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *