วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และบุคลากรในสังกัด เยี่ยมให้กำลังใจ ดญ.ณัฐธิดา บุบผามะตะนัง

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และบุคลากรในสังกัด เยี่ยมให้กำลังใจ ดญ.ณัฐธิดา บุบผามะตะนัง นร.ชั้นป.6และดญ.เกวลิน ชั้น ป.5 นร.รร.บ้านนาภู อ.ยางสีสุราช สังกัด สพป.มค.2 ที่บ้านถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง โดยได้ระดมเงินบริจาคและเครื่องใช้จาก บุคลากรใน สนง.ศึกษาธิการจังหวัด มค.ซึ่งได้มอบความช่วยเหลือเบื้องต้น เป็นเงินสด 6,220 บาท พร้อมข้าว ของ ชุดนักเรียน เสื้อผ้า เครื่องใช้ส่วนตัวและในครอบครัว

{gallery}activities/043{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *