วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางอุไรรัตน์ โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมการประชุมสัมมนาการบริหารการศึกษาส่วนภูมิภาค

วันที่ 6 ธันวาคม 2561  เวลา 13.00 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

 พร้อมด้วยนางอุไรรัตน์  โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมการประชุมสัมมนาการบริหารการศึกษาส่วนภูมิภาค(ศธจ.,รองศธจ.,ศธภ.,รองศธภ.)  ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 โดยมี 

นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า 2 

ชั้น 9 โรงแรมรอยัล ซิติ้  เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

{gallery}activities/1066{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *