วันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย) จังหวัดมหาสารคาม ณ บริเวณพุทธมณฑลอีสานพระธาตุนาดูน

              วันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย) จังหวัดมหาสารคาม ณ บริเวณพุทธมณฑลอีสานพระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดย นายสายทอง  ไตรยะวิภาค  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

กล่าวรายงาน      

           การจัดงานดังกล่าว สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดให้มีการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองแห่ง-ประเทศไทย) ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดทุกจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ จำนวน 236,000 คน โดยมีวัตถุ-ประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของเยาวชนลูกเสือไทย รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาการให้กับลูกเสือสำรอง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เพื่อให้ลูกเสือทำกิจกรรมร่วมกัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน      

          สำหรับในส่วนของจังหวัดมหาสารคาม จัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดมหาสารคามในครั้งนี้ มีลูกเสือสำรอง เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมงาน จำนวน 1,053 คน พักแรม เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน

{gallery}activities/1238{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *