วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมายให้ Supervisor Teams ดำเนินกิจกรรมนิเทศ และ เปิดชั้นเรียน (open class) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วม Coaching Teams

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม    ได้มอบหมายให้ Supervisor Teams ดำเนินกิจกรรมนิเทศ และ เปิดชั้นเรียน (open class) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วม Coaching Teams

{gallery}activities/1224{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *