วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ภัทรวรรธน์  นิลแก้วบวรวิชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2561 โดยมีนายวิรุจ  วิชัยบุญ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1004{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *