วันที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่รับการตรวจราชการกรณีปกติ (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายรัชพร  วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่รับการตรวจราชการกรณีปกติ (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตตรวจราชการที่ 12 วันที่ 4 – 7 สิงหาคม 2562 (พื้นที่ จ.มหาสารคาม และ จ.ขอนแก่น)  โดย นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวจิณณ์ชญา ทิพย์ปัจทมิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสยามพงษ์ วงค์สุวรรณ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  ณ สำนักงาน กศน. อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1237{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *