วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมหารือทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561-2564)

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น. ดร.ครรชิต  วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมหารือทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561-2564) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีท่านเกียรติศักดิ์  จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธาน ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1062{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *