วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น ท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางวรทิพ จันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น  ท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางวรทิพ จันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและวิทยากรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรม ยุวกาชาด ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1120{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *