วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน การประชุมคัดเลือกโครงการในการประเมินตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการประหยัดงบประมาณ

วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน การประชุมคัดเลือกโครงการในการประเมินตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการประหยัดงบประมาณ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมด้วย ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ทุกคน โดย ดร.นิลรัตน์ โคตะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1116{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *