วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00-11.30 น. ท่านดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบนางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมรับการสนทนาตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกา

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00-11.30 น. ท่านดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบนางอรุณรัตน์  รัตนมนตรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมรับการสนทนาตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงของจังหวัดมหาสารคามในพื้นที่ร้อยแก่นสารสินธุ์ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการภาค 12  

ในรายการมองอีสานผ่าน NBT ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น

{gallery}activities/1047{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *