วันที่ 30 กันยายน -2 ตุลาคม 2561 ท่านดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางสุรัมภา เพ็ชรกองกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และน.ส.พัชรินทร์ ทับทิมไสย์

วันที่ 30 กันยายน -2 ตุลาคม 2561 ท่านดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางสุรัมภา เพ็ชรกองกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และน.ส.พัชรินทร์  ทับทิมไสย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562-2564 ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อให้ผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและผู้เกี่ยวข้อง ได้ประชุมทบทวนแผนบูรการด้านการศึกษาระดับภาคของกระทรวงศึกษาธิการให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ โดยมีท่านธีรพงษ์ สารแสน รักษาการศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

{gallery}activities/1036{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *