วันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายกันตธี เนื่องศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

 วันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายกันตธี เนื่องศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้ารวมการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 1) พร้อมรับเกียรติบัตรผู้นำเสนอผลงานฯ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารอเนกประสงค์  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

{gallery}activities/1435{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *