วันที่ 27-29 สิงหาคม 2562 นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางสุรัมภา เพ็ชรกองกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ร่วมกับบุคลากรกลุ่มศึกษานิเทศ ติดตาม และประเมินผล

วันที่ 27-29 สิงหาคม 2562 นายรัชพร  วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางสุรัมภา เพ็ชรกองกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ร่วมกับบุคลากรกลุ่มศึกษานิเทศ ติดตาม และประเมินผล เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับพื้นที่ โดยมี ท่านประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุม ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

{gallery}activities/1250{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *