วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนและคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2563

 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายรัชพร  วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนและคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน และดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเอกชน ณ ห้องประชุมตักสิลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

{gallery}activities/1333{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *