วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม โดยนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม โดยนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน 

ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

 

{gallery}activities/1089{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *