วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นำโดย ท่าน ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดรักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ไปขอพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 และมอบกระเช้าของขวัญ แด่ท่านผู้ว่ารา

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นำโดย ท่าน ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดรักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ไปขอพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 และมอบกระเช้าของขวัญ แด่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายเสน่ห์ นนทะโชติ,ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายวิทยา มากปาน และท่านปลัดจังหวัดมหาสารคาม นายวิรุจ วิชัยบุญ  และได้มอบพัดจำนวน  5  เครื่อง  ให้นายกเหล่าสภากาชาดไทย

 

 

{gallery}activities/033{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *