วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:00น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการได้รับการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัด

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:00น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการได้รับการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัด ประจำปี 2563 โดยมีท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการในการประชุม ณ ห้องเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1134{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *