วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 06.00 น ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วม โครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี จังหวัดมหาสารคาม (สภากาแฟ) โดย นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ สถาบันการพลศึกษา ว

วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 06.00 น ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วม โครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี จังหวัดมหาสารคาม 

(สภากาแฟ) โดย นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม

 

{gallery}activities/1032{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *