วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นำโดยท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด และหน่วยงานทางการศึกษา

วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นำโดยท่านรัชพร  วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม ให้การต้อนรับท่านประดินันท์  สดีวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเข้ารับการตรวจราชการกรณีปกติ (รอบที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้การปฏิบัติราชการการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เป็นไปตามเป้าหมายสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด

{gallery}activities/1153{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *