วันที่ 24 สิงหาคม 2562 นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 โดยนายรัฐพงศ์ หาปู่ทน นิติกรชำนาญการพิเศษ นายกฤษณเทพ สำเริง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ซึ่งเป็นกรรมการติดตามและกำกับดูแลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 สนามสอบ ณ ห้องประชุมตักสิลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1

{gallery}activities/1249{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *