วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายนางอรดี วรรณคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม (ศอ.ปส.จ.มค.)ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายพิเชษฐ์ ปา

วันที่ 24 มกราคม 2562  เวลา 09.30 น. นายรัชพร  วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายนางอรดี วรรณคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม (ศอ.ปส.จ.มค.)ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายพิเชษฐ์  ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 4  จังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1113{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *