วันที่ 23 – 24 กันยายน 2560 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นำโดยท่านว่าที่ ร.ต.ดร.ธนุ วงษ์จินดา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสัมมนาการปฏิรูปการศึกษา

วันที่ 23 – 24 กันยายน 2560 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นำโดยท่านว่าที่ ร.ต.ดร.ธนุ วงษ์จินดา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสัมมนาการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25

 

{gallery}activities/013/{/gallery} 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *