วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายรัชพร  วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562

{gallery}activities/1248{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *