วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ครอบครัวยากจน

วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ครอบครัวยากจน จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม โดยมีท่านพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน

 

{gallery}activities/1300{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *