วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายนางอรดี วรรณคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 5 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่ารา

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายรัชพร  วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายนางอรดี วรรณคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ครั้งที่ 5 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุม 100 ปี โรงเรียนสารคามพิทยาคม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1110{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *