วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมาย นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการมอบทุนมูลนิธิ

 วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมาย นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการมอบทุนมูลนิธิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเตรียมความพร้อมและปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของหน่วยงานราชการภายในจังหวัด เพื่อให้งานวันเด็กแล้วเสร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

 

{gallery}activities/1285{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *