วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 07.30 น. ท่านดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางจุรีพันธ์ ฮามคำไพ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

วันที่ 22 สิงหาคม 2561  เวลา 07.30 น. ท่านดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางจุรีพันธ์ ฮามคำไพ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และ นางสาวสุมาลี  มุระดา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอยภายใน นำพวงมาลาร่วมสักการะในพิธีวันสถาปนาเมืองมหาสารคาม เพื่อเป็นการแสดงความเคารพอนุสาวรีย์บุคคลสำคัญ ณ อนุสาวรีย์พระเจริญราชเดช บริเวณสวนสาธารณะหนองข่า  ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1014{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *