วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีการมอบรางวัลเกียรติบัตรโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน และระดับทอง ปีการศึกษา 2560

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีการมอบรางวัลเกียรติบัตรโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน และระดับทอง ปีการศึกษา 2560 จำนวน 35 แห่งๆละ 3 รางวัล ประกอบด้วยสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบ จำนวน 68 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนผดุงนารี ซึ่งมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพร้อมกล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาท

{gallery}activities/1400{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *