วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ Supervisor Teams โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ Supervisor Teams โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)และ รศ.ดร. สุวัฒน์ จุลสุวรรณ รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย มหาสารคาม เป็นวิทยากร ร่วมเสวนา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในประเด็น Coaching & Mentoring เทคนิคและวิธีการเปิดชั้นเรียน (open class)โรงเรียนในโครงการ Coaching Teams ปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมพิมานอินน์ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1431{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *