วันที่ 21 เดือน ธันวาคม 2561 เวลา 09:30 น. ดร. ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามนายกันตธี เนื่องศรี ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการศึกษา

วันที่ 21 เดือน ธันวาคม 2561 เวลา 09:30 น. ดร. ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามนายกันตธี เนื่องศรี ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมประชุมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562 โดยนายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคอนเฟอร์เรนส์ 1 อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

{gallery}activities/1077{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *