วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอานิน สุขณะล้ำ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอานิน  สุขณะล้ำ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมต้อนรับ ท่านรัชพร  วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามคนใหม่ พร้อมทั้งประชุมข้าราชการและบุคลากรประจำเดือน  เวลา 11.00 น. ท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้เดินทางไปเคารพสักการะ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองมหาสารคาม เพื่อเป็นสิริมงคล

 

{gallery}activities/1107{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *