วันที่ 20 มกราคม 2563 ท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดวันเปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE) ประจำปี 2562

  วันที่ 20 มกราคม 2563 ท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดวันเปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE) ประจำปี 2562 ณ ลานกิจกรรมหน้าสหกรณ์โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคาร โดยมีการจัดนิทรรศการ กิจกรรมการแสดงด้านวิชาการของนักเรียน

{gallery}activities/1297{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *