วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเมินผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายรัชพร  วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเมินผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1

{gallery}activities/1284{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *