วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กิจกรรมค่ายเรียนรู้ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ ระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร

{gallery}activities/1317{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *