วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะรับผิดชอบโครงการ TFE พบปะผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด ตามโครงการ TFE (Teams for education ) จังหวั

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะรับผิดชอบโครงการ TFE พบปะผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด ตามโครงการ TFE (Teams for education ) จังหวัดมหาสารคาม ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1156{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *