วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00น. ท่าน รัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางอุไรรัตน์ โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวสุมาลี มุระดา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00น.  ท่าน รัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย  นางอุไรรัตน์ โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวสุมาลี มุระดา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและประสานราชการ ดร.สุรัมภา เพ็ชรกองกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยท่าน เกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการจัดงาน ณ มลฑลพืธี พระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1131{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *