วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มเครื่องหมาย วิทยฐานะนักบริหารระดับสูง ผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1)รุ่นที่ 87

วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. ดร.ครรชิต  วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มเครื่องหมาย วิทยฐานะนักบริหารระดับสูง ผู้สำเร็จการฝึกอบรม  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1)รุ่นที่ 87  โดยมี  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี  ณ. หอประชุมสุมขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ.จังหวัดนนทบุรี

{gallery}activities/1030{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *