วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน การประชุม การดำเนินโครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน การประชุม การดำเนินโครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1143{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *