วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมพิธีเปิด “เลื่อนล้อต่อภาษี” (Drive Thru For Tax) ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมพิธีเปิด “เลื่อนล้อต่อภาษี” (Drive Thru For Tax) ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ท่านพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในด้านทะเบียนและภาษีรถ และให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

{gallery}activities/1200{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *