วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ( อกศจ.) ครั้งที่ 11/2561 โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานอนุกรรมการในการประชุม ณ ห้องป

วันที่ 18  ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ( อกศจ.) ครั้งที่ 11/2561 โดยมีนายวิรุจ  วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานอนุกรรมการในการประชุม  ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1043{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม